Data dodania:  2014-12-09

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM"
www.mok.pl

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu został powołany - 1 października 1980 roku, kiedy obiekt nie był jeszcze
w pełni ukończony (Zarządzenie nr 7/80 Prezydenta Miasta).
MOK w całości został przekazany do użytku publicznego w pierwszej połowie 1983 roku, jako obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Zlokalizowany jest na obrzeżu parku miejskiego między ulicami Leśną, Sienkiewicza i Piastowską.
Pod względem fumkcjonalnym budynek można podzielić na kilka zespołów pomieszczeń, w skład których wchodzą między innymi:
* sala widowiskowo-kinowa - z amfiteatralną widownią na 538 miejsc oraz dwoma balkonami z 22 miejscami siedzącymi
(amfiteatralność sali i dobra akustyka zapewniają odpowiedni odbiór spektakli teatralnych, koncertów, programów estradowych oraz seansów filmowych);
* sala dydaktyczna na 100 miejsc wyposażona w stałe fotele, ekran, sprzęt audiowizualny. Sala wykorzystywana jest na organizację różnorodnych spotkań, szkoleń, narad, zajęć umuzykalniających itp.
* dwupoziomowa galeria o łącznej powierzchni 392m2.

Działalność MOK "Centrum" koncentruje się na realizacji podstawowych zadań w zakresie upowszechniania kultury tj.:
- edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i ochrony dóbr kultury;
- rozpoznawania rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
- prowadzenia działalności instrużowo-metodycznej;
- prowadzenia działalności promocyjnych miasta i regionu.

MOK „Centrum” stara się zachęcić i zaangażować do działania jak najwięcej mieszkańców gminy oraz powiatu zawierciańskiego proponując całoroczne zajęcia w pracowniach, kółkach, sekcjach i klubach.

MIEJSKA IZBA MUZEALNA
www.mbpzawiercie.jnet.pl


Rada Miasta w Zawierciu uchwałą nr XI/114/95 z dnia 13 czerwca 1995 r. powołała Izbę Regionalną działającą w ramach struktury MBP. Dwa lata później RM uchwałą nr XXX/258/97 zmieniła nazwę z Izby Regionalnej na Miejską Izbę Muzealną w Zawierciu. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 30 kwietnia 1997 roku.
Do zadań Izby należy: gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie pamiątek związanych z regionem zawierciańskim. Eksponaty zgromadzone w Izbie to w większości dar mieszkańców miasta, podzielone są na działy: prehistoria, administracja, szkolnictwo, historia przemysłu i zakładów pracy, historia powiatu.

Izba Muzealna współpracuje ze szkołami na terenie miasta. Organizuje dla uczniów lekcje historii o swoim mieście w ramach ścieżki dydaktycznej - regionalizm.
Godziny otwarcia Izby: pon. 8.00-16.00, śr. 8.00-14.00, ptk 8.00-13.00

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Szymańskiego 2
tel. 032 6723664
www.mbpzawiercie.jnet.pl

Wypożyczalnia usytuowana jest w Pałacyku Szymańskiego. W swoich zasobach posiada bogaty księgozbiór literaturę piękną i popularnonaukową. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek z książkami.
Placówka prowadzi również wypożyczalnię „książki mówionej” i tutaj współpracuje z Centralną Biblioteką ZN w Warszawie. Biblioteka dysponuje 494 tytułami „książki mówionej”. Wypożyczalnia dysponuje 44 tytułami kaset video (głównie lektury szkolne).
Godziny pracy biblioteki: od pon.-do pt. 8.00-18.00, czwartki do 15.00, w soboty od 8.00-14.00

Czytelnia znajduje się w Pałacyku Szymańskiego. Do jej najważniejszych zadań należy działalność informacyjna. Od 1982 roku gromadzone się wycinki prasowe dotyczące Zawiercia. Opracowano Bibliografię Zawiercia; obejmuje ona 109 pozycji książkowych wydanych w latach 1907-1997. Bibliografia obejmuje monografie i inne samodzielne publikacje dotyczące Zawiercia oraz informacje znajdujące się w innych publikacjach takich jak: encyklopedie, słowniki i inne.
Cenne zbiory czytelni to m.in. konstytucje, statuty i przywileje uchwalone na walnych Sejmach Koronnych od roku pańskiego 1550 aż do roku 1637, Mikołaja Kopernika Veberabilis z 1854 r.
Czytelnia organizuje: wystawy, spotkania, prelekcje, wykłady. Usługi promowane i reklamowane są w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Udostępniane są również czasopisma, gry, programy komputerowe, materiały wizualne i audiowizualne.
Godziny pracy czytelni: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00.
FILIE

Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży
ul. Powstańców Śl. 6
tel. 032 6724307
Placówka posiada księgozbiór dla dzieci i młodzieży, w tym księgozbiór podręczny. Placówka prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną w kąciku czytelniczym. Przyjmuje wycieczki szkolne i organizujemy okolicznościowe wystawy. Filia współpracuje z Przedszkolem nr 15, z klasą I z SP nr 9 oraz Szkołą Specjalną dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Godziny otwarcia biblioteki: pn. - pt. 8.00-18.00, w czwartki 10.00-15.00.

Filia nr 4 ul. Powstańców Śl. 6
ul. Powstańców Śl. 6
tel. 032 6700327
Placówka posiada bogaty księgozbiór, w tym beletrystykę i literaturę popularnonaukową. Biblioteka prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną w kąciku czytelniczym. Na miejscu można korzystać z czasopism, numery wsteczne można wypożyczać do domu. Część księgozbioru jest do korzystania na miejscu (księgozbiór podręczny).
Godziny otwarcia biblioteki: pn. - pt. 8.00-18.00, w czwartki 10.00-15.00.

Filia nr 6 w Kromołowie
ul. Filaterów 2
tel. 032 6716627
Filia nr 6 znajduje się w dzielnicy Zawiercia – Kromołów, w Pałacyku nad Wartą. Biblioteka gromadzi księgozbiór uniwersalny, tzn. dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Na miejscu czytelnicy mogą korzystać z czasopism i wydzielonego księgozbioru podręcznego w kąciku czytelniczym.
Godziny otwarcia biblioteki: pn, pt 9.00-17.00, wt., śr. czw. 8.00-16.00

Filia nr 7 w Blanowicach
ul. Oleandry 12
Filia biblioteczna w Blanowicach w budynku Remizy Strażackiej. Placówka jest filią uniwersalną, posiada księgozbiór z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dzieci. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
Godziny otwarcia biblioteki: wt., czw. 10.00-18.00, pt. 14.00-18.00.

Filia nr 8 w Bzowie
ul. Harcerska 46
Biblioteka w Bzowie zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej. Jest ona filią uniwersalną. W bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Można również korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego.
Placówka współpracuje ze Szkołą Podstawową, organizowane są lekcje biblioteczne.
Godziny otwarcia biblioteki: pn.-pt. 14.00-18.00.

Filia nr 9 ul. Marszałkowska 26a
ul. Marszałkowska 28
tel. 032 6703406
Placówka mieści się na parterze budynku Żłobka Miejskiego. Filia posiada księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy. Prowadzi oprócz wypożyczalni działalność informacyjno-biblioteczną. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
Biblioteka dla dorosłych prenumeruje 7 czasopism ogólnokrajowych i 3 czasopisma lokalne.
Biblioteka współpracuje ze szkołami podstawowymi nr 4, 6, 8.
Oddział dla Dzieci
Odział dla dzieci został przyłączony do Filii nr 9, z odrębnym księgozbiorem, katalogami i osobnym rejestrem czytelników. Placówka posiada księgozbiór dla dzieci i młodzieży, w tym podręczny. Oddział dla dzieci prenumeruje 3 czasopisma. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem nr 2. Dzieci przychodzą na lekcje biblioteczne.
Godziny otwarcia filii nr 9 i oddziału dla dzieci: pn.-pt. 8.00-18.00, czw. 10.00-15.00.

Filia nr 10
ul. Obrońców Poczty Gd. 46
tel. 032 6708483
Biblioteka zlokalizowana jest na terenie dawnych hoteli robotniczych Przędzalni Bawełny. Filia posiada księgozbiór uniwersalny tj. dzieci i dorosłych. Literatura dla dzieci i młodzieży zawiera dużą ilość lektur szkolnych. System wypożyczeń polega na wolnym dostępie czytelnika do półek z książkami.
Godziny otwarcia biblioteki: pn. i śr. 9.00-17.00, wt. i pt. 8.00-16.00, czw. 10.00-16

Wyświetlenia:  23