Pałac w Kruszynie

Miejscowość:
Kruszyna
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Kruszyńska rezydencja Denhoffów, wzniesiona w latach 1620-1630, należała do najwspanialszych pałaców magnackich, a porównać ją można było z takimi rezydencjami, jak te wzniesione w Rogalinie czy Łańcucie. Pierwotnie budowla składała się z budynku głównego, dwóch skrzydeł dla służby oraz powozowni. Później została poddana rozbudowie. W 1649 r. Jean Le Laboureur pisał, iż jest to jeden „z zamków najwspanialszych w Polsce”. Kruszyna stała się także miejscem, w którym gościli królowie. Władysław IV Waza, a także Jan Kazimierz, odwiedzali tutejszy pałac kilkakrotnie. W 1669 r. po ślubie na Jasnej Górze odbyły się w kruszyńskiej rezydencji uroczystości weselne króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i arcyksiężniczki austriackiej, Eleonory Marii, siostry cesarza Leopolda I. Królowa mieszkała tu zresztą przez kilka miesięcy w 1673 r. po śmierci męża. W Kruszynie także Jan III Sobieski w 1683 r. przyjął posłów cesarza Leopolda, proszących o szybkie przybycie wojsk polskich na odsiecz Wiedniowi. Główną część kompleksu gmachów stanowi dwukondygnacyjny pałac, wokół którego powstały inne zabudowania: prochownia, teatr, budynek starego dworu Koniecpolskich, fortyfikacje. Około 1800 r. dostawiono do pałacu cztery boczne alkierze. Wiek XIX przyniósł także powstanie dwóch wież po bokach budowli. Sam pałac zachował się do naszych czasów w formie stosunkowo mało zmienionej, choć jest on znacznie zaniedbany. Do dzisiaj nie zachował się natomiast teatr, na fundamentach którego zbudowano w 1867 r. budynek administracyjny rezydujących wówczas w Kruszynie Lubomirskich. Po II wojnie w pałacu umieszczono na jakiś czas Dom Dziecka. Później rezydencja, jak wiele tego typu obiektów w PRL, ulegała postępującej dewastacji. Po upadku komunizmu pałac nabyty został przez potomka właścicieli, księcia Stanisława Lubomirskiego, który rozpoczął poszukiwanie sponsorów, mogących zainwestować w renowację. Niestety, do dzisiaj większa część kompleksu pozostaje w ruinie. Park obok pałacu - pomimo zaniedbania - cechuje się interesującym, starym i urozmaiconym drzewostanem.

Wyświetlenia:  995
Lokalizacja:

Ul. Kmicica 6
42-282 Kruszyna
Gmina: Kruszyna
Powiat: częstochowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Na wsi
Kategoria: 
Dziedzictwo kulturowe

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Zamki i pałace

Dostępność Całoroczny

tylko z zewnątrz

Twoja ocena:
Ocena: 3.0 (Oddano 2 głosy)
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
Wydarzenia w pobliżu
Brak wydarzeń w pobliżu
W pobliżu
Nieznanice
4.89 km
Chorzenice
6.48 km
Mykanów
6.75 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Nieznanice
4.67 km
Wikłów
6.07 km
Łęg
6.79 km
Gastronomia w pobliżu
Wikłów
3.26 km
Mstów
13.66 km
Mstów
14.05 km
Częstochowa
16.65 km
Kamyk
16.65 km