Powstaje Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów - strategia rozwoju gotowa!

Autor:
Natalia ŚOT
Data publikacji:
09 Luty 2021
Odsłuchaj tekst

Kolejny mocny punkt na turystycznej mapie woj. śląskiego. 8 lutego 2021 na Jasnej Góre w Częstochowie zaprezentowana została Strategia Rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie województwa śląskiego. Strategia jest kontynuacją deklaracji podpisanej w marcu 2019 roku pomiędzy województwem a Zakonem Paulinów. Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów docelowo będzie obejmował Węgry, Słowację, Chorwację i Polskę. Najważniejszym miejscem na mapie tego szlaku będzie Jasna Góra.

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze jest najliczniej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym i jednym z najważniejszych na świecie. To wyjątkowe na mapie regionu miejsce ma stać się jedną z jego turystycznych wizytówek i jednocześnie stykiem wiedzy o jego pochodzeniu, aktywności, ale także ważnym punktem dla ludzi poszukujących wartości duchowych ukrytych w sacrum.

fot. opengroup.com.pl 

Szlak Paulinów dla każdego 

Według pierwszych założeń, Szlak Paulinów ma być uniwersalny pod względem dostępności – dostosowany zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami. Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. Św. Barbary w Częstochowie. W kolejnych etapach strategii rozwoju, ma on zostać rozbudowany o inne regiony, w tym m.in. sąsiednią Małopolskę, a nawet wykraczać poza granice Polski – silne tradycje paulińskie są ciągle obecne na Węgrzech, które są kolebką zakonu, szlak poprowadzony zostanie także do Włoch, Chorwacji, czy bliżej – na Słowację.

Szlak Paulinów będzie przyciągał turystów z wielu zakątków Europy. To wyjątkowa okazja, by poznać genezę Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, a warto zaznaczyć, że jest on obecny w Polsce od 1382 roku. Wyjątkowe obiekty architektury sakralnej, krajobrazy Jury Krakowsko-Częstochowskiej w tle, to ogromna wartość tej części naszego regionu. Mieszkańcom naszego województwa jest on bardzo dobrze znany, niemniej jestem przekonany, że każdy kto przyjedzie tam po raz pierwszy, zakocha się w tym miejscu i wiele razy będzie chciał je zwiedzić ponownie – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Jasna Góra dla turystów

Obecnie Jasną Górę odwiedza rocznie nawet 3,5 miliona pielgrzymów. Zachowane do dziś budowle zespołu klasztornego zaczęły powstawać już w XV wieku. Gotyckie jest m.in. prezbiterium jasnogórskiej bazyliki. W XVII stuleciu klasztor ufortyfikowano według najnowocześniejszych ówczesnych wzorców i przebudowano całość w stylu barokowym.

fot. Opengroup.com.pl

O wysokiej kulturze materialnej paulinów świadczą liczne zabytki ruchome stanowiące spuściznę pokoleń mnichów zakonu. Należą do nich: archiwalia, rękopisy, starodruki, malarstwo, rzeźba, meble, paramenty liturgiczne (złotnictwo i tkaniny). Pierwszy klasztor pauliński powstał w Częstochowie na wzgórzu jasnogórskim i nie bez przyczyny to właśnie tutaj znajdzie się centrum realizacji projektów. Szlak posiada już nawet własny logotyp.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  94