Zakończyliśmy projekt "BEZPIECZNA JURA 2018"

Autor:
zgj
Data publikacji:
02 Listopad 2018
Odsłuchaj tekst

Zakończyliśmy projekt "BEZPIECZNA JURA 2018"

Prace ubezpieczenia dróg skalnych na śląskim obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej zostały wykonane w okresie czerwiec – październik 2018 r. przez licencjonowanych ekiperów Polski Związek Alpinizmu w ramach akcji „Bezpieczna Jura” zgodnie z umową pomiędzy Związkiem Gmin Jurajskich a Polskim Związkiem Alpinizmu. Związek Gmin Jurajskich nabył i dostarczył PZA zakotwienia skalne do wykonania prac, na podstawie wstępnej oceny potrzeb w tym zakresie.

Dokonano ubezpieczenia nowych dróg wspinaczkowych oraz rewitalizacji dróg już istniejących, poprzez wymianę niepewnych bądź nieatestowanych punktów asekuracyjnych na nowe. Na terenach podlegających przepisom Ustawy o ochronie przyrody prace uzgodniono z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
W akcji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"

W roku 2018 do ubezpieczenia skał Jury Północnej użyto 655 ringów „krótkich” [014-APLX], 7 ringów „długich” [541 PLX], 75 stanowisk zjazdowych [034PLX ] oraz 70 ładunków zaprawy iniekcyjnej [FIS V 360 S] .
Po zakończeniu prac nowo zainstalowane punkty asekuracyjne zostały poddane wybiórczo nieniszczącym badaniom na wyrywanie przy użyciu tensometru Hilti Tester 4 pod roboczym obciążeniem 5 kN (nominalna wytrzymałość ringów na wyrywanie wynosi niemniej niż 22 kN).
Prace zostały wykonane w poniższych rejonach wspinaczkowych.

1. Podzamcze
2. Karlin
3. Morsko
4. Smoleń
5. Podlesice
6. Kostkowice
7. Mirów, Grzęda Mirowska
8. Trzebniów
9. Suliszowice
10. Siedlec
11. Przewodziszowice
12. Ostrężnik

Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Więcej na www.jura.info.pl, www.jura.travel

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  5