Поиск - природа
Поисковая система
Область поиска на карте
Wybierz pozycje
<< меньше
Загрузить достопримечательности
Число элементов:

результаты поиска

 • природа
  Mstów
  Каньон Варты около Мстова - это название специальной зоны охраны естественных мест обитания в рамах экологической сети «Натура 2000», которая охватывает большую часть Мировского каньона Варты, протяженностью более 12 км - от Ченстоховы (на западе), до Мстова (на востоке). Здесь охраняется натуральный фрагмент речной долины, с разнообразными растительными сообществами и ценными видами животных. Природные достопримечательности дополняются здесь живописными и историческими местами.
 • природа
  Zalew Porajski to zbiornik wodny znajdujący się w podczęstochowskiej gminie Poraj, powstały przez spiętrzenie wód rzeki Warty. Jezioro utworzone w latach 70-tych XX w. jest malowniczym akwenem, który zdążył się wpisać w tutejszy krajobraz oraz sprawił, że wokół powstały liczne zabudowania letniskowe. Zalew przyciąga także wędkarzy. Natomiast stan czystości wody nie pozwalał, niestety, ostatnio na zażywanie kąpieli.
 • природа
  Kuźnica Stara
  Ptasia Wyspa powstała po uruchomieniu Zalewu Porajskiego w miejscu wywyższenia się na dawnej drodze lokalnej łączącej Kuźnicę Starą i Masłońskie. Jest naturalną ostoją ptactwa wodnego, miejscem lęgowym dla gniazdowników i miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych.
 • природа
  Złoty Potok
  Kompleks źródliskowy Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku to zespoły źródeł oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów a nazwę nadał im od imion swoich dzieci przebywający tutaj z rodziną w 1857 r. poeta polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński. Wypływające z kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy. Są to źródła spływowe, związane wyłącznie z wapieniami skalistymi. Próżniami krasowymi woda przepływa bardzo szybko, stąd źródła mają zmienną wydajność.
 • природа
  Lubliniec
  Водохранилище Посмык – посреди раскинувшихся Люблинецких лесов, в туристическо-рекреационном районе Люблиньца под названием Кокотек. Любителей отдыха здесь привлекает прежде всего неглубокий водоем длиной больше чем 1,5 км и шириной около 1 км. Обустроен пляж и места для купания, прокат оснащения и снаряжения для водного спорта и многое другое. Что интересно, здесь можно увидеть редкие виды птиц или принять участие в азартном соревновании под названием «Бег Каторжника».
 • природа
  Rejon Kostkowic położonych w gminie Kroczyce, to niewątpliwie jedno z bardziej malowniczych miejsc na Jurze. Znajduje się tu, zbudowany na rzeczce Białce, popularny zbiornik wodny, zwany zalewem Kostkowice lub Dzibice. Poniżej znajdują się trzy mniejsze akweny. Oprócz plażowania i kąpieli tutejsze okolice stwarzają okazję do innych form spędzania wolnego czasu. Lasy przyciągają amatorów grzybów, a rozpoczynający się tu szlak turystyczny umożliwia wędrówkę wzdłuż pasma Skał Kroczyckich.
 • природа
  Zalew Siamoszycki, zwany też Zbiornikiem Siamoszyckim, położony jest w gminie Kroczyce w powiecie zawierciańskim. Zbiornik powstał na przepływającej nieopodal miejscowości rzece Krztyni. Jest zbiornikiem przepływowym, o powierzchni 20 ha, malowniczo położonym pomiędzy wysokim brzegiem a piaszczystą plażą. Zalew jest popularnym wśród mieszkańców Zawiercia miejscem rekreacyjnym, z ośrodkiem wypoczynkowym.
 • природа
  Dąbrowa Górnicza
  Заглембе Домбровске имеет свои собственные, маленькие Мазуры- Домбровский озерный край. Это, немного шумное название, свойственно для четырех водоемов в Домброве Гурничей, известных как Погория, Погория I и Погория III. Вот уже много лет они являются центрами отдыха и оздоровления. Привлекают пляжами, курортами, пансионами, барами и яхтными клубами. Акватории понравились рыболовам и редким видам птиц. Самое большое озеро- Погория IV ожидает освоения.