Wyszukiwarka - Nature
Wyszukiwarka
Obszar wyszukiwania na mapie
Wybierz pozycje
<< mniej
Pobierz atrakcje
Liczba elementów:

Wyniki wyszukiwania

 • Nature
  Mstów
  The gorge of the Warta River near Mstów is the name of a special area of protection of habitats in the Natura 2000 network, which covers a large part of the Mirowski Warta River Gorge, stretching over 12 km - from Częstochowa (in the west) to Mstów (in the east). It protects the natural part of the river valley with diverse plant communities and valuable species of animals. Natural features are complemented by scenic and historic attractions.
 • Nature
  Zalew Porajski to zbiornik wodny znajdujący się w podczęstochowskiej gminie Poraj, powstały przez spiętrzenie wód rzeki Warty. Jezioro utworzone w latach 70-tych XX w. jest malowniczym akwenem, który zdążył się wpisać w tutejszy krajobraz oraz sprawił, że wokół powstały liczne zabudowania letniskowe. Zalew przyciąga także wędkarzy. Natomiast stan czystości wody nie pozwalał, niestety, ostatnio na zażywanie kąpieli.
 • Nature
  Kuźnica Stara
  Ptasia Wyspa powstała po uruchomieniu Zalewu Porajskiego w miejscu wywyższenia się na dawnej drodze lokalnej łączącej Kuźnicę Starą i Masłońskie. Jest naturalną ostoją ptactwa wodnego, miejscem lęgowym dla gniazdowników i miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych.
 • Nature
  Złoty Potok
  Kompleks źródliskowy Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku to zespoły źródeł oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów a nazwę nadał im od imion swoich dzieci przebywający tutaj z rodziną w 1857 r. poeta polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński. Wypływające z kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy. Są to źródła spływowe, związane wyłącznie z wapieniami skalistymi. Próżniami krasowymi woda przepływa bardzo szybko, stąd źródła mają zmienną wydajność.
 • Nature
  Lubliniec
  The Pond “Posmyk” is located in the heart of the vast Lubliniec forest, in Kokotek, a tourist resort area of Lubliniec. Enthusiasts of recreation are attracted here by a rather shallow body of water with a length of more than 1.5 and a width of about 1 km. The resort offers swimming beaches, a water sports equipment rental shop and more. It is interesting to see some rare species of birds, or take part in a challenging race called the Convict’s Run.
 • Nature
  Rejon Kostkowic położonych w gminie Kroczyce, to niewątpliwie jedno z bardziej malowniczych miejsc na Jurze. Znajduje się tu, zbudowany na rzeczce Białce, popularny zbiornik wodny, zwany zalewem Kostkowice lub Dzibice. Poniżej znajdują się trzy mniejsze akweny. Oprócz plażowania i kąpieli tutejsze okolice stwarzają okazję do innych form spędzania wolnego czasu. Lasy przyciągają amatorów grzybów, a rozpoczynający się tu szlak turystyczny umożliwia wędrówkę wzdłuż pasma Skał Kroczyckich.
 • Nature
  Zalew Siamoszycki, zwany też Zbiornikiem Siamoszyckim, położony jest w gminie Kroczyce w powiecie zawierciańskim. Zbiornik powstał na przepływającej nieopodal miejscowości rzece Krztyni. Jest zbiornikiem przepływowym, o powierzchni 20 ha, malowniczo położonym pomiędzy wysokim brzegiem a piaszczystą plażą. Zalew jest popularnym wśród mieszkańców Zawiercia miejscem rekreacyjnym, z ośrodkiem wypoczynkowym.
 • Nature
  Dąbrowa Górnicza
  Zagłębie Dąbrowskie has its own small Masuria - Pojezierze Dąbrowskie. This slightly boisterous name is sometimes referred to as a set of four water reservoirs in Dąbrowa Górnicza, known under the common name Pogoria. Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III and Pogoria IV have been centers of rest and recreation for years. They attract beaches, bathing beaches, boarding houses, pubs and yacht clubs. Aquers are fond of anglers and ... rare species of birds.